Logo

Website:
praktyki_staze
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/praktyki_staze
Permanent
komisja rewizyjna
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/komisja-rewizyjna
Permanent
deglomeracja
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/deglomeracja
Permanent
dyżur ekspercki KRM
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/dyzur-ekspercki-krm
Permanent
Jak przeciwdziałać przemocy wobec kobiet?
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/jak-przeciwdzialac-przemocy-wobec-kobiet-