Logo

Website:
praktyki_staze
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/praktyki_staze
Permanent
komisja rewizyjna
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/komisja-rewizyjna
Permanent
Fundraising w mieście
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/fundraising-w-miescie
Kawa z KRM 1
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/kawa-z-krm-1
Kubicki Bendyk
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/kubicki-bendyk