Logo

Website:
praktyki_staze
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/praktyki_staze
Permanent
komisja rewizyjna
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/komisja-rewizyjna
Permanent
deglomeracja
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/deglomeracja
Permanent
dyżur ekspercki KRM
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/dyzur-ekspercki-krm
Permanent
active citizens
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/active-citizens
Permanent
Kawa z KRM
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/kawa-z-krm
Permanent
Pieszy w mieście – wkrótce zmiana prawa
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/pieszy-w-miescie-wkrotce-zmiana-prawa
Planowanie rozwoju. Szkolenie strategiczne PSAL
https://kongresruchowmiejskich.clickmeeting.com/planowanie-rozwoju-szkolenie-strategiczne-psal